انگلیس «حزب الله لبنان» را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

خزانه‌داری انگلیس جنبش حزب‌الله را به لیست سازمان‌های تروریستی خود و قانون توقیف اموال اضافه کرد.