امام جمعه موقت ورامین گفت: این یعنی اثبات همان پیامی که قبلاً به آمریکایی ها داده شد و برخی از سیاستمداران آمریکایی نیز آن را تایید کردند، که اگر آمریکا هوس تعرض نظامی به ایران را داشته باشد، پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد، اما آمریکایی ها خود می دانند، جنگ با ایران یعنی چه و آنها قصد دارند، با فشار ایران را مجبور به مذاکره کنند، اما همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند «جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.»