دولت پس از بدعهدی آمریکا و اروپا در عمل به تعهداتشان در برجام به سراغ ژاپنی ها در حمایت از این سند توافق رفته‌‌ است؛ این در شرایطی است که ژاپن امضا کننده برجام نیست و تا به امروز در پازل تحریم های آمریکایی علیه کشورمان بازی کرده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین جزء درآمد عمومی کشور است و قطعاً دیوان محاسبات باید بررسی کند که دولت این درآمد را در چه جاهایی هزینه کرده است و سپس باید گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس گفت که تفاهم‌نامه بین استانداری تهران، فرمانداران و شهرداران برای عملیات اجرایی متروی غرب استان تهران چهار ماه معطل مانده است.