سخنگوی استانداری تهران گفت: برخلاف انتشار برخی از اخبار فردا ادارات استان تهران تعطیل نیست.

با تغییر قیمت ۳۰ درصدی بنزین، دولتی‌ها قول خرید ۱۵۰۰ اتوبوس را دادند ولی اکنون شورای شهری‌ها می‌گویند دولت اراده‌ای ندارد و امیدی به تحقق وعده ۳ هزار میلیاردی برای خرید اتوبوس نیست.

کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص ابعاد و بازتاب های حمله موشکی ایران به بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق اذعان کردند که بعد از این حمله نگاه جهان به ایران نگاه حیرت انگیزی است و هیمنه پوشالی آمریکا را رد جهان فرو ریخت.