معاون سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین ماه سال جاری برای تمامی مودیان و همچنین تمدید زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشت خبر داد.

فاطمه محمدبیگی گفت: دیدِ مثبتی به صندوق جهانی پول نداریم و به نظر می‌رسد اگر سازمان برنامه و بودجه ایران بخواهد از صندوق بین‌المللی پول وام استقراض کند مجدد باید سیاست‌های سازمان ملل را در حوزه‌های مختلف قبول کند که همان سیاست‌های امپریالیسم جهانی است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس برنامه‌ها و اهداف اسناد بالادستی کشور در سال ۹۸ رقم ۲۰ درصد برای رشد تجارت با قاره آفریقا برنامه‌ریزی شده بود که از نظر وزنی هدف مذکور در سال جاری محقق شده است.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه تلاش ما تاکنون استفاده مؤثر از ظرفیت نیروهای جهادی بوده است نوشت : دولت به نظرات کارشناسان توجه نمی‌کند و با تشدید بحران دست کمک به سوی دیگران دراز می‌کند.