معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از ورود ایران به مرحله صادرات تجهیزات پزشکی در حوزه بیماری کرونا خبر داد و گفت: با تولیدات روزافزون شرکت‌های دانش بنیان در زمینه کیت‌های تشخیص و تجهیزات پزشکی در زمینه بیماری کرونا، اکنون برای صادرات این محصولات آماده می‌شویم.

وزیر نفت در هفدهمین نشست ستاد راهبری جهش تولید با اشاره به مشکلات موجود در تامین مالی واحدهای پتروشیمی از راه اندازی صندوق حمایت از طرح های پتروشیمی خبرداده است که واکنش های مختلفی را در پی داشته است.