دسته‌بندی: اقتصادی

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: عدم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، مدیریت های جزیره ای و نظام معیوب توزیع از عمده دلایل ورود گسترده دلالی به بخش کشاورزی است که دسترنج کشاورز را به ثمن بخس می خرند و چند برابر قیمت می فروشند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول پرتقال تنها ۲۰ درصد بوده و ۸۰ درصد ارزش محصول سهم واسطه ­ها و سیستم توزیع می ­شود، ۴ راهکار برای مقابله با این پدیده شوم اعلام کرد.

رئیس قوه قضاییه با ابراز نگرانی از وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، گفت: سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست و رفع مشکلات کالا‌های موجود در این انبارها، کاملاً از دست سازمان اموال تملیکی برمی آید.