دسته‌بندی: اقتصادی

قیمت‌های نفت درمعاملات امروز بازارهای جهان تا ۳ درصد سقوط کردند اما احتمال کاهش تنش‌های چین و آمریکا قیمت‌ها را بهبود بخشید.

معاون فنی گمرک ایران گفت: بعد از ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴، قسمتی از کالاها تامین ارز شده و یا منشا ارزشان مشخص شده بود که با بخشنامه جدید اجازه ترخیص این کالاها صادر شد.

تولید کننده تنها کارخانه الکتروموتور در کشور گفت: سیاستهای غلط دولت رمق از جان تولیدکنندگان گرفته است و درجنگ اقتصادی تنها مانده اند اما در این میان تنها سپاه جسارت کمک کردن به آنان را دارد.