دسته‌بندی: فرهنگی

نمازجمعه

امام جمعه موقت ورامین گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، امروز در برابر مقاومت و ایستادگی جهان اسلام و ملت فلسطین به توافق با برخی از دولت‌های به ظاهر اسلامی رسیده اند و گمان می‌کنند، می‌توانند بدین وسیله در عزم و اراده ملت فلسطین و جهان اسلام خللی ایجاد کنند.

امام جمعه خیرآباد گفت: هدف سه کشور اروپایی از دادن وعده های توخالی رقم زدن برجام دو و سه و ایجاد اختلال در محاسبات جمهوری اسلامی است تا از این طریق مانع تصمیم درست از سوی جمهوری اسلامی شوند و تصمیم درست آنست که اگر تحریم تسلیحاتی تمدید شد جمهوری اسلامی از برجام خارج و پروتکل الحاقی را نیز تعلیق نماید و اجازه بازرسی نامحدود به آژانس را ندهد.