دسته‌بندی: گزارش

خدای کریم را سپاسگزاریم که به ما و همکاران عزیزمان توفیق داد تا ده‌هزارمین نسخه روزنامه «رسالت» را تقدیم حضور خوانندگان محترم و ملت شریف ایران کنیم.