دسته‌بندی: اخبار شهرستان ورامین

امام جمعه شریف آباد گفت: تشییع جنازه سردار سلیمانی،بزرگترین رفراندوم ملی برای اثبات  تاثر”گفتمان مقاومت”وبی اثر بودن مذاکره بود و فرصت طلبان فتنه گرکه ازرفراندوم بزرگ گفتمان مقاومت عصبانی بودند،دست به آشوب،توهین به نظام وهتک حرمت  تصویر سردارسلیمانی نمودند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: انگلیس و دولت‌های اروپایی باید بدانند ملت ایران و انقلاب اقتدار دارند و هرگز حریف ما نخواهند شد چرا که امام فرمود؛ اگر بخواهید در برابر ما بایستید ما در برابر تمام دنیا خواهیم ایستاد.

امام جمعه قرچک گفت: اگر زحمات چهل ساله عزیزان مان در میادین مختلف ، مواضع مختلف ، مجاهدتها ورشادتها و جان فشانی های مختلف با یک اشتباهی که اولاً توسط یک فرد عادی انجام شد ، آنهم اشتباهی که باید می شد ، چاره ای نبود نادیده گرفته شود ، این دیدگاه جفا است ، ظلم است ، خیانت است ، و خباثت است ، و هر کس بدنبال بهانه ای برای تضعیف سپاه پاسداران باشد ، مزدور و منافق و سرباز شیطان است