دسته‌بندی: اخبار شهرستان ورامین

امام جمعه خیرآباد گفت: عدالت اقتصادی باید به گونه ای رفتار شود که همه طبقات از امکانات به یک نحو استفاده کنند نه اینکه عده ای بر اساس روابط و رانت کشور را در اختیار بگیرند، لذا برخورد با اینگونه افراد جزو وظایف قوه قضاییه است.

امام جمعه موقت ورامین گفت: گفت: مردم باید از چگونگی هزینه کرد منابع مالی که از این سهمیه بندی حاصل می شود، مطلع شوند و تاثیرات مثبت آن را در کشور ببینند، باید مراقبت کنیم، که مبادا با گران شدن بنزین سایر کالاها و خدمات نیز به همان میزان گران شوند، امروز مردم از گرانی ها رنج می برند.

قانون رفع موانع تولید علی‌رغم تأکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به طور کامل اجرایی نشده و تولیدکنندگان که چرخ مولد اقتصاد کشور در دستان آن‌ها است را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده است.

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در دیدار مدیرعامل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات استان تهران، به بررسی طرح پاد پیشگیری از استعمال دخانیات در ورامین پرداخت.