فرمانده انتظامی استان از کشف انبارغیرمجاز گوشت فاسد توسط پلیس امنیت شهرستان قرچک خبر داد.