سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا گفت: رویداد استارت‌آپ، رویدادی نوین در کارآفرینی بوده که این واحد دانشگاهی به‌عنوان واحد پیشرو در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و در راستای مأموریت محول شده برنامه علمی کشاورزی و امنیت غذایی اقدام به برگزاری آن می‌کند.