مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما سالانه شاهد واردات محصول آناناس به کشور هستیم که با توسعه گلخانه ها، از خروج ارز جلوگیری خواهد شد و یک فرصت شغلی جدید برای کارآفرینان بوجود خواهد آمد.