یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این‌که احتمال ورود شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد وجود دارد، گفت: خروج تدریجی سهام‌داران هیجانی از بازار بورس با زیان ۵۰ درصدی همراه است.