در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ حسن روحانی با کسب بیش از ۵۷ درصد آراء توانست بر کرسی ریست قوه مجریه تکیه بزند اما آیا روحانی توانست به وعده های برجامی و ۱۰۰ روزه خود جامه عمل بپوشاند؟

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت جلوگیری از معوقه‌شدن پرونده‌های قضایی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بی اثر مردم به دستگاه‌ها تأکید کرد و این موارد را از مهمترین عوامل نارضایتی دانست.

معاون وزیر صنعت در واکنش به این سؤال “مردم انتظار تنظیم بازار را دارند، برای پاسخگویی به این انتظارات چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟” گفت: «رسانه‌ها این‌قدر چرت‌وپرت نگویند تا ما حرف‌مان را بزنیم».

رئیس بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی گفت: اخیرن صحبت های غیر کارشناسی در زمینه ملخ صورت گرفته که شاید کسانی که مشاهده نکردن باعث تشویش اذهان مردم می شود و اگر مردم می خواهند اطلاعاتی داشته باشند از مراجع مسئول حفظ  نباتات و یا گیاه پزشکی سوال کنند.