امام جمعه قرچک گفت: صاحبان تفکر اشرافی لیاقت مسئولیت ندارند، کشور را دولت و مجلس انقلابی و اسلامی می توانند رشد و مشکلات را حل کنند ، در برابر یاوه گویان باستند، دشمن شناس باشند.

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی کشور و ارائه راهکار برای آن‌ها، گفت: طی ۳۰ سال آینده ۳۰ درصد از جمعیت ایران پیر خواهند شد، بنابراین در حال حاضر باید برای افزایش نرخ باروری ایرانیان برنامه‌ریزی کنیم.