یک کارشناس رسانه گفت: اگر در کشور حاکمیت ملی برایمان در درجه اول اهمیت نباشد و یا مسائل پیرامون آن اهمیت نداشته باشد و فقط به فکر زندگی و گذر آن باشیم، در آن صورت بحث شبکه‌های اجتماعی خارجی توجیه‌پذیر است.

امام جمعه خیرآباد گفت: هدف سه کشور اروپایی از دادن وعده های توخالی رقم زدن برجام دو و سه و ایجاد اختلال در محاسبات جمهوری اسلامی است تا از این طریق مانع تصمیم درست از سوی جمهوری اسلامی شوند و تصمیم درست آنست که اگر تحریم تسلیحاتی تمدید شد جمهوری اسلامی از برجام خارج و پروتکل الحاقی را نیز تعلیق نماید و اجازه بازرسی نامحدود به آژانس را ندهد.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین گفت: شهرستان ورامین نیازمند استحقاق خدمت و جذب امکانات بیشتر است و این قابل قبول نیست که ظرفیتی که با زحمات بسیار زیاد مسؤولان وقت جذب شده است از شهرستان خارج و به جای دیگری منتقل شود.