برچسب: آمریکا

امام جمعه قرچک گفت: رئیس جمهور آمریکا خودش دستور داد ، وباید منتظر عذاب و تقاص و سرنوشت دردناک باشد ، از این بعد اگر کسی اسم مذاکره را آورده باشد باید زبانش را از حلقومش بیرون کشید ، کسی باز سخن از اعتماد و امید و اعتبار شیطانی بگوید او را آمریکایی می دانیم و جزء اجانب خواهد بود ، ما توقع داریم ، انتقام شدید و به موقع صورت گیرد ، باید همه پایگاههای آمریکایی در منطقه خاورمیانه نا امن شوند تا گورشان را گم کنند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: مذاکره با دولت مردان آمریکا غلط است، این افراد که اصلاً آدم حسابی نیستند، رهبری هم چندین بار به این موضوع اشاره کردند، اگر افرادی نمی توانند در این امور خدمت کنند کنار بروند تا جوانان انقلابی و جهادی کار را بر دست بگیرند.