برچسب: تجمع اعتراضی

سخنران تجمع”امام حسن(ع) پرچم دار مبارزه با فتنه” گفت: توصیه می کنیم به مسئولین بی بصیرتی که بعضی مواقع حواس خود را جمع نمی کنند که شهرستان هایی مانند قرچک محل تردد بسیجی و جانباز و خانواده شهید است.

سخنران تجمع اعتراضی “امام حسن(ع) پرچم دار مبارزه با فتنه “گفت: این تجمع که کاملاً‌ خودجوش می باشد، راس ساعت۱۴ در خیابان محمدآباد قرچک روبروی تالار بختیاری برگزار می شود.

مسئول هماهنگ کننده تجمع”من اجازه نمی دهم” گفت: اگر آمریکا بداند که تمام مردم ایران با بازرسی از مراکز نظامی، بازجویی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای و موارد مشابه مخالف هستند مطمئناً در مذاکرات عقب نشینی خواهد کرد.