برچسب: خانواده شهدا

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام اینکه معوقات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خانواده معظم شهدا پرداخت می‌شود گفت: با واریز باقیمانده معوقات خانواده معظم شهدا و ایثارگران طی هفته آینده، پرداخت مطالبات ایثارگران پس از سال‌ها بروز می‌شود.

رجبی

معاون تعاون و امور اجتماعی مدیر کل بنیاد شهید استان تهران گفت: بعضی از این مشکلات نیاز به ارائه راهکار اساسی و اصولی دارند که بعد از این نشست ها و کارگروه های ایجاد شده مشکلات بیان شده و راهکارهای آن نیز بیان شده و از سوی مسئولین نیز پیگیری شود.

بسیجیان به عنوان یک عضو ارزش مدار و ولایی وظیفه خود را می دانند در جاهایی که مشکلات فرهنگی به وجود می آید وارد عمل شوند، ولی این وارد عمل شدن به معنی وظیفه سازمانی و قانونی آنها نیست بلکه این وظیفه همه افراد جامعه است.