برچسب: شناسایی 2621 مبتلای جدید به کرونا در 24 ساعت