برچسب: نماینده ورامین

دکتر نقوی

نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از فردی که فرماندار شهرستانی است که ۱۷ نفر در آن تایید شده و کاندید انتخابات شده اند پرسید چون فرد مورد نظر جنابعالی تایید نشده است باید سوال کنیم که مردم باید به چه کسی رای دهند؟!

دکتر نقوی

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: معلمان نظام ارزشیابی توصیفی را خطر جدی برای دانش‌آموزان می‌دانند و اعلام می‌کنند اگر به این شکل پیش برویم، بیسوادی نهادینه می‌شود

دکتر نقوی

نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا گفت: روزی بسیجی بودیم و در میدان جنگ حضور پیدا کردیم، روزی نیز بسیجی بودیم و در سنگر علم و دانشگاه حاضر شدیم، امروز نیز بسیجی هستیم و در سنگر دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت هستیم.

نقوی

نماینده شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا گفت: ما صدای گویا و وکیل ملت هستیم نه نماینده دولت، مردم از نمایندگان می خواهد که صدای رسای آنها باشم.