برچسب: وزرات بهداشت

مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به رشد ۷۹ درصدی ردیف اعتباری بیماران خاص در سازمان بیمه سلامت نسبت به سال گذشته، گفت: این اعتبار به زودی بر اساس جمعیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر بین آن‌ها توزیع می‌شود.