برچسب: کارشناس رسانه

یک کارشناس رسانه گفت: اگر در کشور حاکمیت ملی برایمان در درجه اول اهمیت نباشد و یا مسائل پیرامون آن اهمیت نداشته باشد و فقط به فکر زندگی و گذر آن باشیم، در آن صورت بحث شبکه‌های اجتماعی خارجی توجیه‌پذیر است.