برچسب: کمیته امداد امام خمینی

مدیر ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران گفت: بسیاری از زنان شاغل نمی‌دانند که می‌توان تحت پوشش بیمه ۱۵ روزه قرار گیرند؛ البته برخی کارفرمایان نیز از این موضوع اطلاعی ندارد.